Formes de navegació

Posició de la vela navegant a la Mala Posició de la vela navegant a la Bona